Skip to content

مراحل اخذ واحد کارآموزی

قابل توجه دانشجویان متقاضی واحد کارآموزی در تابستان 1400

دانشجویان متقاضی واحد درسی کارآموزی در ترم 993 جهت اطلاع از فرآیند انجام کارآموزی و دریافت فرم‌های مربوطه به لینک زیر مراجعه بفرمایند.