Skip to content

اولین فراخوان طرح گرنت جوانه

حمایت از پایان‌نامه و رساله بازارگرا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

به منظور بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه‌سازی حرکت دانشگاه‌های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقا ظرفیت توسعه فنّاوری در مراکز پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده‌های فنّاور در جهت تولید نمونه اولیه (MVP)، پارک علم و فناوری مازندران با همکاری دفتر امور فنّاوری وزارت عتف و پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای ایده‌های فنّاورانه و بازارگرا در قالب گرنت جوانه حمایت می‌کند.

🔹اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی که استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری هستند،‌ مخاطبین اصلی طرح جوانه خواهند بود.

🔹 در طرح جوانه گرنت فناوری، حمایت های مالی بلاعوض از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با فناوری در حوزه «آی.تی» و «آی.سی.تی» که منجر به توسعه دانش فنی و تولید نمونه اولیه شوند، از طریق پارک علم و فناوری مازندران، وزارت علوم و پارک فناوری اطلاعات و با عاملیت صندوق پژوهش و فناوری مازندران صورت می گیرد.

🔹 همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پایان نامه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشند، می توانند با ثبت نام در طرح گرنت جوانه از حمایت های این طرح برای اجرای پروژه های خود در قالب پایان نامه های فناورانه برخوردار شوند.

💠 میزان حمایت از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد تا سقف 150.000.000 ریال و دکتری تا سقف 300.000.000 ریال که 25% آن توسط پارک علم و فناوری مازندران، 25% وزارت عتف و 50% پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص می یابد.

✳️ متقاضیان ضمن تکمیل مستندات و اخذ موافقت دانشگاه محل تحصیل خود با شرایط اشتغال به تحصیل حداقل یک یا دو ترم، در سامانه گرنت جوانه به نشانی 🌐 http://5.200.85.82/Sadaf           ثبت نام می نمایند. ایده پس از کارشناسی اولیه در کارگروه استانی مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید به وزارت عتف و پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال می گردد. در انتها با تایید نهایی، مبلغ حمایت با عاملیت صندوق پژوهش و فناوری مازندران به متقاضیان پرداخت می گردد.

💠  🛑 لازم به توضیح است اولویت طرح با پایان نامه هایی است که دارای نوآوری یا فناوری بوده و پارک علم و فناوری مازندران هم به عنوان حمایت مستقیم تسهیلات استقرار رایگان و اعطای مشوق های مالی را در نظر گرفته است.

مهلت ثبت‌نام در طرح گرنت جوانه از 9 اسفندماه الی 23 اسفندماه خواهد بود.

✳️ حمایت مالی در نظر گرفته شده برای گرنت جوانه از نوع اعتبار بذری یا اعتبار پیشرشد است که به پروژهها اختصاص داده میشود و برای مدت 9 تا 12 ماه در پایاننامه های کارشناسی ارشد و 12 تا 11 ماه در رساله های دکتری از زمان ابلاغ مصوبه، قابل مصرف است.

🔸هر مسئول هسته (عضو هیات علمی و استاد دانشگاه) به طور همزمان میتواند معادل 3 واحد حمایت و در هر 5 سال در مجموع 7 واحد حمایت جوانه دریافت کند. هر پایاننامۀ کارشناسی ارشد معادل 1 واحد حمایت و هر رساله دکتری معادل 2 واحد حمایت است.

برای ثبت نام به سایت دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی  www.techgrant.msrt.ir مراجعه نمائید و برای دریافت کاربرگ ها و کسب اطلاعات بیشتر به بخش گرنت فناوری در سایت مراجعه نمائید.