Skip to content

انتصاب دکتر جمشید پیرگزی به سرپرستی گروه آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزاری مراسم معارفه سرپرست مرکز آموزش‌های آزاد....

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فناوری مازندران، دکتر احمدرضا ربانی سرپرست دانشگاه، طی حکمی دکتر جمشید پیرگزی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر را به عنوان سرپرست مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه منصوب کرد.

" آموزش های آزاد " با هدف ارتقا سطح علمی و توان تخصصی منابع انسانی کشور انجام می‌شود. چنین آموزش‌هایی با تکیه بر اساتید، مشاوران ونیروهای مجرب و همچنین امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب و با در نظر گرفتن نیازهای واقعی صنعت کشور، برای ارائه آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای و رفع نیاز تخصصی دانش آموختگان دانشگاه‌ها، کارشناسان، متخصصین و مدیران سازمان‌ها و صنایع کشور بنا می‌گردد .