Skip to content

اداره پذیرش و ثبت نام

اداره پذیرش و ثبت نام

 


<<اطلاعیه>>

قابل توجه دانشجویان ورودی 97 دانشگاه

در صورتی که هنگام ثبت نام با کسری مدارک مواجه بوده و از ایشان  ثبت نام مشروط به عمل آمده، جهت تکمیل پرونده دانشجویی خود کلیه مدارک کسری را در اسرع وقت تحویل کارشناس مربوطه نمایید.

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی