Skip to content

رشته ها و گرایش ها

رشته ها و گرایش ها

دانشگاه علم و فناوری مازندران در مقطع کارشناسی در رشته ها و گرایش های آموزشی زیر درحال فعالیت آموزشی میباشد.

1- مهندسی برق

        - الکترونیک

        - قدرت

        - مهندسی برق

2- مهندسی کامپیوتر

        - سخت افزار

        - نرم افزار

        - معماری سیستم های کامپیوتری

        - مهندسی کامپیوتر

3- مهندسی شیمی

        - مهندسی شیمی

4- مهندسی صنایع

5- مهندسی عمران

6- علوم کامپیوتر

7- ریاضیات و کاربرد ها

 

رشته و گرایشات دانشگاه علم و فناوری مازندران در مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر است:

1- مهندسی برق

        - قدرت

        - سیستم های قدرت

        - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

        - الکترونیک

2- مهندسی شیمی

        - فرآیند های جداسازی

        - پدیده انتقال

3- مهندسی صنایع

        - سیستم های اقتصادی و اجتماعی

        - سیستم های کلان

4- ریاضی محض

        - جبر - نظریه گروهها جبر

        - آنالیز

5- ریاضی کاربردی

        - تحقیق در عملیات

        - بهینه سازی